فواید صبحانه

فواید صبحانه

یک صبحانه سالم به بزرگسالان و همچنین به کودکان کمک می کند تا در طول روز بهترین کار را انجام دهند. کودکان و نوجوانان به دلیل اینکه در مرحله رشد هستند به مصرف مواد غذایی سالم بطور منظم بیشتر نیاز دارند. اگر شما فقط به دلیل صرفه جویی در زمان و یا بیشتر خوابیدن صبحانه نخورید، در واقع بدن خود را در حالت ناشتایی طولانی مدت قرار می دهید که این موضوع منجر به مشکلات متعدد جسمانی و رفتاری شما می شود.
  0